زنان و زایمان در اهواز

میوم چیست؟

میوم چیست؟ رحم دارای ساختاری عضلانی است. و میومنیز از بخش ماهیچه رحم ایجاد می شود. بنابراین میوم نوعی توده ... ادامه مطلب